سایت گرافی

طراحی آنلاین کارت ویزیت جدید

۱ انتخاب قالب
۲ انتخاب رنگ
۳ اطلاعات کارت
۴ لوگو و Qr Code
مشاهده لوگوی بارگذاری شده


تنظیم محل لوگو در عرض کارت
تنظیم محل لوگو در ارتفاع کارت
حداکثز طول متن 250 کارکتر می باشد.
تنظیم محل کد در عرض کارت
تنظیم محل کد در ارتفاع کارت
پیش نمایش

آموزش طراحی کارت ویزیت